NORA 25 år

Se videoer fra arrangementet på Nordatlantens Brygge
den 3. november 2021
Vis

NORA tænder op under de gode idéer

I år er det 25 år siden, NORA – det nordatlantiske regionssamarbejde – blev etableret, ved at Kystnorge gik ind i det dengang allerede eksisterende vestnordiske samarbejde bestående af Island, Grønland og Færøerne.

NORA er en organisation under Nordisk Ministerråd, hvis overordnede formål er at styrke samarbejdet mellem aktører i regionen på tværs af faggrænser og landegrænser og styrke det nordatlantiske område som en økonomisk kraftfuld og i alle henseender bæredygtig region.

NORAs aktive indsats er tredelt. Kogt ned er der tale om tre fokusområder: Det projektstøttende NORA, det agendasættende NORA og det allianceskabende NORA.

Vis mere
NORA er en organisation under Nordisk Ministerråd, hvis overordnede formål er at styrke samarbejdet mellem aktører i regionen på tværs af faggrænser og landegrænser og styrke det nordatlantiske område som en økonomisk kraftfuld og i alle henseender bæredygtig region.

NORAs aktive indsats er tredelt. Kogt ned er der tale om tre fokusområder: Det projektstøttende NORA, det agendasættende NORA og det allianceskabende NORA.

I overensstemmelse med Nordisk Ministerråds ønsker har NORA desuden i mange år samarbejdet med de samfund, der støder op til NORA-regionen, især Skotland og Canada og endda Maine i USA.

For at få projektstøtte fra NORA er det en betingelse, at der er tale om såkaldt kritisk støtte. Det vil sige, at et projekt slet ikke eller kun dårligt kan gennemføres uden NORA-støtten. Desuden skal der være tale om innovative projekter, og NORA vil også gerne fyre op under de mere sprælske idéer, som i udgangspunktet kan synes lidt vilde, og som andre investorer i første omgang måske ikke tør eller har lyst til at gå i lag med.

I løbet af de 25 år, der er gået, har NORA ydet fire-fem millioner danske kroner i projektstøtte om året, eller i omegnen af 125 millioner kroner tilsammen.

NORA støtter projekter i en meget tidlig fase i udviklingen af et produkt eller en tjeneste. Man opererer i den præ-kommercielle fase med idéudvikling, netværksdannelse og testing, hvor aktørerne har fundet sammen om fælles interesser.

NORA vurderer også projekterne efter, om de har et kommercielt potentiale med mulighed for fortsat virksomhed og jobskabelse på et bæredygtigt grundlag.

Det er svært at måle effekten af et projekt, når NORA er med så tidligt i udviklingsfasen. Derfor er NORA stærkt interesseret i, hvad der sker med projektet efter afslutning i NORA-regi.

Historien, narrativet omkring hele projektet, er i selv vigtig. Men dertil har flere af projekterne vist sig at være så livskraftige, at projekterne efterfølgende har udviklet sig til virksomheder, som i dag har en værdi, der langt overstiger støtten.

Blandt de støttede projekter er der også flere, der har bragt en masse ny viden for dagen, som kan være særdeles værdifuld i andre erhverv eller i andre dele af samfundet, som har skabt nye alliancer på tværs af erhverv, forskning og landegrænser, og som har sat fokus på nye og uventede muligheder og problemstillinger – dog uden at disse projekter nødvendigvis selv er resulteret i erhvervsmæssig udnyttelse.

Ásmundur Guðjónsson, direktør i NORA, lægger stor vægt på at se hvert enkelt støttet projekt som en helhed, hvis succes skal måles på flere parametre.

“I princippet er ethvert projekt, der bliver udført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, en succes. Det er dog de færreste projekter, der slet ikke har en eller anden form for efterhistorie, enten som fortsat virksomhed inden for det aktuelle emne, eller ved at der senere kommer et produkt eller en tjeneste ud af projektet, eller som den ultimative succes, at der etableres virksomheder, hvor NORA-støtten har været kritisk i virksomhedens meget tidlige start. Historien bagefter er som regel lige så interessant og værdifuld som selve projektet”, siger han.

Vis mindre

Udvalgte projekthistorier

Nordatlantisk musik er stadig et brand

Nordatlantisk musik er stadig et brand

Nordatlanten – folkene her, det lune­fulde klima, naturen og dyrelivet – er i sig selv egenartet, og de forskellige lande og egne i dette store geografiske område byder også på indbyrdes egenartethed og mangfoldighed.

Spændende vandrehistorier

Spændende vandrehistorier

Vandreture er en stadig mere populær fritids- og ferieaktivitet. Tit er turene forbundet med kendte seværdigheder og deres konkrete historier, men ofte er der også andre historier knyttet til ruterne.

Effektiv størrelsessortering af rejer

Effektiv størrelsessortering af rejer

I et NORA-støttet forsøgsprojekt, blev der udviklet et koncept, der gjorde det muligt med sorteringsriste at sortere op til 80 procent af de små rejer fra i trawlet, inden de havnede i fangstposen.

Handicapvenlig turisme

Handicapvenlig turisme

I perioden 2015-2018 ydede NORA i alt 300.000 kroner i støtte til et projekt, “Adgang for handicappede”, hvis sigte var at forbedre handicappedes adgang til rejsemål i Vestnorden.

Vejen blev banet for el-biler

Vejen blev banet for el-biler

El-Mobility kaldtes projektet, som med NORA-støtte løb af stablen i Island, på Færøerne og i Grønland for ti år siden, og som havde som mål at teste og evaluere batteri­drevne biler i forskellige landskaber i Nordatlanten.

YouTube som turistmagnet

YouTube som turistmagnet

Det færøske filmproduktionsselskab Kovboyfilm og islandske Sjónverk var forud for sin tid, da de allerede for 10-12 år siden spottede potentialet i at markedsføre vestnordiske turistmål med korte filmklip på YouTube.

Biprodukt bliver til værdifuld mad

Biprodukt bliver til værdifuld mad

I 2000 bevilgede NORA støtte til et færøsk-norsk projekt, “Marine biprodukter”, hvis formål var at få værdiskabelse ud af biprodukterne i forbindelse med produktion af konsumvarer med fisk som råvare.

En stikkende delikatesse

En stikkende delikatesse

NORA bevilgede i 2006, 2007 og 2008 tilsammen 560.000 kroner til et forsøgsprojekt, hvis formål var at undersøge forekomsten af søpindsvin samt deres kvalitet i kystområderne omkring byen Sisimiut i Grønland.

Færøsk tangdyrkning i front

Færøsk tangdyrkning i front

Med en halv million støttekroner fra NORA i ryggen blev der i 2012 sat gang i forsøgsprojektet Macrobiotech på Færøerne, som skulle klarlægge mulighederne for erhvervsmæssig dyrkning af tang i stor målestok ud mod åbent hav.

Den virtuelle geologiske virkelighed

Den virtuelle geologiske virkelighed

Economuseum er et projekt med åbne værksteder, der med NORA-støtte er blevet gennemført i Norge, Island og på Færøerne i årene 2006-2011. Projektet blev i de år støttet med tilsammen 450.000 kroner fra NORA.

Nordic Delight

Nordic Delight

Formålet var at ”udnytte og kombinere naturlige fordele i forbindelse med vores primærproduktion med madkultur og gastro­nomi, at skabe interessante produkter til turistindustrien og samtidig skabe nye jobmuligheder for fødevare­producenter”.

Moden er blå

Moden er blå

Kun fantasien sætter grænser, når det drejer sig om bæredygtig udnyttelse af havets råvarer. I dagene 23.-27. august 2017 arrangerede NORA en modefestival på Færøerne, der havde titlen Blue Fashion Challenge.

NORA 1996-2021

DIREKTØRER

1996-1999 Kjartan Hoydal
2000-2006 Kaspar Lytthans
2007-2014 Lars Thostrup
2015- Ásmundur Guðjónsson

 

KOMITÉLEDERE

1996 Thomas Arabo
1997 Kaj Egede
1998 Gudmundur Árnason
1999 Harald Bollvåg
2000 Kaj Egede
2001 Kristjan Skarpheðinsson
2002 Nils R. Sandal
2003 Nils R. Sandal
2004 Súni Poulsen
2005 Kenneth Høegh
2007 Herdís Sæmundardóttir
2007 Eirik Fiva
2008 Jákup Mørkøre
2009 Jørn Hansen
2010 Inga Ósk Jónsdóttir
2011 Niels R. Sandal
2012 Jákup Mørkøre
2013 Tina Jensen
2014 Benedikt Sigurðsson
2015 Eirik Fiva
2016 Jákup Mørkøre
2017 Jákup Mørkøre
2018 Jørn Hansen
2019 Hermann Sæmundsson
2020 Lena Merete Søderholm
2021 Jákup Mørkøre