Biprodukt bliver til værdifuld mad

ÅR 2000

I 2000 bevilgede NORA støtte til et færøsk-norsk projekt, “Marine biprodukter”, hvis formål var at få værdiskabelse ud af biprodukterne i forbindelse med produktion af konsumvarer med fisk som råvare.

NORA støttede projektet med en million kroner fordelt over årene 1999, 2000 og 2001, og det har været en succes.

Projektet blev fundamentet under virksomheden Faroe Marine Products (FMP), der blev grundlagt i marts 2001. Hovedproduktionen er tørrede fiske­hoveder og fiskeskrog til det nigerianske marked, hvor disse produkter er eftertragtede basisingredienser i populære fiskeretter, fortrinsvis fiskesupper.

FMPs koncept er baseret på anvendelse af biprodukterne fra processeringen af konsumfisk – biprodukter, som før nærmest blev set som fiskeaffald, og som i bedste fald havde en ringe værdi, men som der i værste fald skulle bruges både penge og energi på at bortskaffe.

Da der er tale om tørring af fiskerester, er produktionen meget energikrævende. Derfor er adgang til billig energi også en økonomisk forudsætning. Den udfordring bliver delvist løst ved udnyttelse af spildvarmen fra Færøernes største affaldsforbrændingsanlæg, som er FMPs nærmeste nabo. Desuden får FMP energi til tørringsprocessen fra forbrænding af spildolie i egne, højteknologiske ovne.

Efter starten i 2001 voksede FMP hurtigt til sin nuværende størrelse, og virksom­heden er med sine 55-60 ansatte en af de største virksomheder i sit lokalområde.

”Vores virksomhed havde næppe eksisteret, i hvert fald ikke med det aktuelle ejerskab, hvis det ikke var for det NORA-støttede projekt angående bedre udnyttelse af marine biprodukter. Vi omdanner det, der før kun blev set som fiskeaffald, til værdifulde fødevarer, og samtidig bidrager vores produktion jo både til gavnlig udnyttelse af spild­energi fra forbrænding og til at løse problemerne med bortskaffelse af spildolie på Færøerne. Det er vi stolte af.”

Eirikur á Húsamørk,
Direktør i FMP (Faroe Marine Products) i Leirvík på Færøerne.