Biprodukt bliver til værdifuld mad

Biprodukt bliver til værdifuld mad

I 2000 bevilgede NORA støtte til et færøsk-norsk projekt, “Marine biprodukter”, hvis formål var at få værdiskabelse ud af biprodukterne i forbindelse med produktion af konsumvarer med fisk som råvare. NORA støttede projektet med en million kroner fordelt over årene...