Nordic Delight

ÅR 2006-2009

NORDIC DELIGHT blev startet op med støtte fra NORA. Formålet var at ”udnytte og kombinere naturlige fordele i forbindelse med vores primærproduktion med madkultur og gastro­nomi, at skabe interessante produkter til turistindustrien og samtidig skabe nye jobmuligheder for fødevare­producenter”.

Geografisk dækkede projektet områderne i de historiske ”finn-bosættelser” i Sverige og Norge, de svenske bosættelser i Finland samt Færøerne og Island. På trods af forskelle mellem disse områder er der mange fælles træk, det være sig inden for naturressourcer, kultur og traditioner.

Projektets fortsættelse

Projektet blev afsluttet i 2008, men flere aktører arbejdede videre med konceptet, der blev omdøbt til ”Mad som rejseminder”. En af dem er Johanna Maria fra bygden Húsar på Færøerne. Hun fremstiller produkter af rabarber, hvann og andre urter til turisterne.