Færøsk tangdyrkning i front

ÅR 2012-2014

Med en halv million støttekroner fra NORA i ryggen blev der i 2012 sat gang i forsøgsprojektet Macrobiotech på Færøerne. Projektet skulle klarlægge mulighederne for erhvervsmæssig dyrkning af tang i stor målestok ud mod åbent hav.

Projektet var forankret i den lille virksomhed Ocean Rainforest, der forinden havde lavet forsøg med tangdyrkning i mindre målestok på Færøerne siden 2007.

Projektet fik penge fra NORA i 2012, 2013 og 2014, en lille million kroner tilsammen.

Tang er i sig selv en god og sund madvare, men størstedelen bliver i dag brugt som ingrediens i en lang række produkter, både madprodukter og industrielle produkter som medicin og kosmetik.

Ocean Rainforest er i dag en virksomhed i vækst. Den samlede høst i år ventes at blive på 200 ton. På Færøerne er der nu otte fuldtidsansatte, men i høsttiden beskæftiger virksomheden dér omkring 12 mennesker.

Desuden har Ocean Rainforest for nylig stiftet et datterselskab i Santa Barbara i Californien, USA, hvor de første tangliner også allerede er blevet sået og sat ud.

Ólavur Gregersen er direktør i Ocean Rainforest, og han erkender, at virksomheden før Macrobiotech-forsøgsprojektet var på nippet til at dreje nøglen om, fordi det syntes mere end almindelig svært at få investorer og myndigheder synderlig interesseret i tangdyrkning endsige tro på noget egentligt erhvervsmæssigt potentiale.

“Men NORA så åbenbart noget, som andre ikke fik øje på. Støtten fra NORA gjorde det muligt at lave de storskala­forsøg, som var det nødvendige afsæt for at kunne etablere den virksomhed, vi har i dag. En virksomhed, som ikke bare vi tror på, men som der også er store forhåbninger og tiltro til i hele den vestlige verden. Også investorerne viser stor interesse for tangdyrkning og vores virksomhed i dag”, siger han.

Ólavur Gregersen forventer, at de for første gang får sorte tal på bundlinjen i 2023.

Fundamentet er klart: Ocean Rainforest fik sin første erhvervsmæssige tang­dyrkningslicens på Færøerne i 2020, og i juni fik virksomheden endnu en licens. Om et par år ventes den første høst i USA også at finde sted.

Miljøet scorer jackpot

Tangdyrkning og tangprodukter er på rigtig mange måder en stor gevinst for miljøet.

For selve havmiljøet er det en stor fordel, at tang for eksempel optager nitrogen, som er et problematisk affaldsprodukt fra foderet, der bliver brugt i forbindelse med lakseopdræt – det næststørste erhverv på Færøerne efter fiskeriet.

Ligesom planter på land omdanner tang også drivhusgassen CO2 til ilt og næringsstoffer. Derfor bidrager tangdyrkning positivt til nedbringelse af CO2-indholdet i atmosfæren.

Desuden har det vist sig, at tang­produkter som ingrediens i køers foder nedsætter dannelsen af methan under fordøjelsen. Derved mindskes udslippet af denne drivhusgas.

Dertil skal lægges, at tang både som direkte spise og som ingrediens i andre fødevarer er sund kost.