Economuseum – åbne værksteder blomstrer

ÅR 2006-2011

Economuseum er et projekt med åbne værksteder, der med NORA-støtte er blevet gennemført i Norge, Island og på Færøerne i årene 2006-2011. Projektet blev i de år støttet med tilsammen 450.000 kroner fra NORA.

Economuseum bygger på et canadisk koncept, Économusée-konceptet, og målet var at udvikle små håndværks­virksomheder eller værksteder til udstillingscentre for håndværk, viden og salg af varer til lokalsamfundet og turister og derved også skabe nye arbejdspladser. 

Konseptet har vist sig at være et pletskud i de nordiske yderområder.

I Norge er der således nu tilknyttet 15 forskellige aktiviteter – economuseer – i Håndlaget, som er det nye navn på den norske economuseums-forening. På Færøerne er de åbne værksteder forankret i Économusée Føroyar, og her er der i øjeblikket fire aktive economuseer og yderligere tre på vej. Også i Island lever konceptet videre som en del af Innovation Iceland.

NORA-projektet blev ellers som resten af verden ramt af finanskrisen i 2008. Den ramte hele Norden hårdt og især Island.

”Uden NORA-støtten var economuseumsprojektet ikke blevet gennemført som et Vestnordisk samarbejde og med så gode resultater, som det blev tilfældet. Langt de fleste af de oprindelige economuseums-aktiviteter eksisterer endnu, de har klaret sig godt, og nye kommer hele tiden til. Det har stor betydning for
lokalsamfundene som identitetskabere og bevarere af stolte traditioner”,
siger Terje Inderhaug fra Hordalands Fylkeskommune i Norge, der var tovholder på forsøgsprojektet.

Economuseumsprojektet lever ikke blot videre i de nordiske lande, men er også gået med i internationale samarbejder og netværk.