Tankesmie – et frugtbart fritænkerforum

ÅR 2011

NORA oprettede Tankesmie (tanke­smedjen på dansk) i 2011 som en direkte reaktion og opfølgning på OECD-rapporten “OECD Territorial Reviews of the NORA Region – The Faroe Islands, Greenland, Iceland and Coastal Norway”, og det er også med udgangspunkt i den rapport, at Tankesmie tager emner op til behandling.

Tankesmiens anbefalinger har givet anledning til frugtbar debat om udvalgte emner og også en række konkrete handlinger i hele NORA-regionen.

Hele idéen bag Tankesmie er, at der skal være tale om et fritænkerforum – i ordets mest artige forstand, idet medlemmerne ikke må være bundet af andre interesser end deres egne samt de kvalifikationer, de hver især besidder.

Der er otte medlemmer i Tankesmie, to fra hvert af NORA-regionens lande. De første år var bemandingen Hermann Oskarsson og Sonja Jógvansdóttir fra Færøerne, Henrik Leth og Tine Pars fra Grønland, Halla Helgadóttir og Karl Benediktsson fra Island og Arne O. Holm og Frank Aarebrot fra Norge.

I 2016 blev disse erstattet af Dennis Holm og Katrin Petersen fra Færøerne, Anne Nivika Grødem og Jacob Nedergård Jensen fra Grønland, Dóra Hlín Gísladóttir og Vífill Karlsson frá Island og Eivind Sommerseth og Eli Grete Høyvik fra Norge.

Som oplæg til debat og handling har Tankesmie udgivet i alt otte anbefalinger eller rapporter – fire fra hver af de to bemandinger. De er skrevet på norsk og er som følger – årstallet for udgivelsen i parentes:

  • Kompetanseudvikling i NORA-regionen (2011)
  • Attraktive distrikter krever sterke byer (2012)
  • Utvid mediesamarbeidet i NORA-­regionen (2013)
  • Næringslivets samfunnsbidrag i NORA-regionen (2014)
  • Nordatlantiske opplevelser: Et program for bæredyktig turisme i utkanten (2016)
  • Felles krav til cruiseindustrien (2017)
  • Nordatlantisk mat og Nord-­Atlanterens befolkninger (2018)
  • Bolyst på bygda (2019)