Effektiv størrelsessortering af rejer

ÅR 2006

I et NORA-støttet forsøgsprojekt med størrelsessortering af rejer i selve fangstprocessen, blev der udviklet et koncept, der gjorde det muligt med sorteringsriste at sortere op til 80 procent af de små
rejer fra i trawlet, inden de havnede i fangstposen.

Det vil sige, at de små rejer slap levende ud af trawlet.

Forsøgsprojektet blev udført i to om­gange, først med en bevilling omkring årtusindeskiftet, da der blev lavet ind­ledende forsøg med sorteringsriste ombord på en canadisk rejetrawler, og senest med en bevilling i 2006, da der blev lavet forsøg i større omfang, både med test af sorteringsriste i prøvetank og i praktisk anvendelse ombord på canadiske og grønlandske rejetrawlere.

Det var det færøske havundersøgelses­institut Havstovan og det færøske vodbinderi Vónin, der i fælleskab stod for forsøgsprojektet.

Kristian Zachariassen, navigatør og trawlekspert, der dengang var ansat på Havstovan og var ansvarlig for deres deltagelse i projektet, betegner forsøgene som særdeles vellykkede.

”Vi udviklede et ristkoncept med en meget effektiv størrelsessortering. Målet var selvfølgelig først og fremmest at sortere de små rejer fra under fiskeriet, men mindst ligeså vigtigt er det i fiskeriøkonomisk forstand, at rist­anordningen ikke gik ud over fiskeriet af de større rejer”, siger han.

Indenfor fiskerierhvervet er det i næsten alle tilfælde en fordel at kunne tage de største fisk. Det er der god økonomi i, fordi det betyder en optimal udnyttelse af de tildelte kvoter, da de største fisk eller havdyr som regel både har den bedste markedspris og er mindst arbejdskrævende. I biologisk forstand og med hensyn til bestandsplejen og bæredygtigt fiskeri er det desuden mest hensigts­mæssigt fortrinsvis at høste de største og dermed de ældste individer.

Alt dette var selvfølgelig også forudsætningen for forsøgsprojektet, men efter­følgende skete der det noget uventede, at efterspørgslen og dermed også prisen på små rejer, de såkaldte industrirejer, steg markant.

Derfor er sorteringsristene til størrelsessortering af rejer endnu ikke blevet anvendt i praktisk fiskeri i større omfang.