Handicapvenlig turisme

ÅR 2015-2018

Redskabet er klar – nu ventes der på handling

“Der ligger en stor gevinst i, at en sam­arbejdsorganisation som NORA ser de handicappedes udfordringer som et område, som det er værd at støtte økonomisk. For det første, fordi det faktisk er sjældent, at nogen rigtig har en interesse i at lave analyser og arbejde med emnet, og for det andet, fordi det som regel er svært at få rejst penge til sådanne arbejder”.

Sådan siger Tóra við Keldu, forkvinde for MEGD, der er hovedorganisation for de færøske handicapforeninger.

I perioden 2015-2018 ydede NORA i alt 300.000 kroner i støtte til et projekt, “Adgang for handicappede”, hvis sigte var at forbedre handicappedes adgang til rejsemål i Vestnorden.

Egentlig skulle projektet munde ud i en håndbog med best-practice-løsninger i de deltagende lande. Det skete ikke, men i stedet kom der en grundig betænkning – en guide til de turismedansvarlige i deltagerlandene – ud af indsatsen. I guiden bliver udfordringerne for handicappede turister i Vestnorden kortlagt, og den kommer også med en række anbefalinger.

Desuden blev der i foråret 2017 arrangeret en stor konference med titlen “Access Vest-Norden” i Thorshavn, hvor emnet var alles adgang til rejsemål og rejse­aktiviteter i Island, på Færøerne og i Grønland. Projektet omfatter kun disse tre lande i NORA-regionen, da Norge i forvejen har sit eget program for tilgængelighed til turistaktiviteter og -faciliteter.

Det NORA-støttede projekt blev ledet af Birna Hreiðarsdóttir og Harpa Ingólfsdóttir, Ísland, Ása Olsen og Theresa Turidardóttir Kreutzmann, Færøerne, og Peter Barfoed, Grønland. De arbejdede tæt sammen med andre turistorganisationer og handicap­foreninger i alle tre lande.

Betænkningen og konferencen i Thorshavn i 2017 vidner om et vellykket projekt, men Tóra við Keldu påpeger, at det store arbejde med at implementere anbefalingerne og alt det, der ellers skal til for at gøre hele Vestnorden til et handicapvenligt turistmål, i stor udstrækning endnu lader vente på sig.

“Det kan kun gå for langsomt at få det gjort. Nogle ting er blevet bedre på Færøerne, for eksempel adgangsforholdene på hotellerne, men der mangler stadig meget. Det er uheldigt, at de store turistaktører egentlig kun  koncentrerer sig om selve markedsføringen, mens der ikke er nogen, der konkret har ansvaret for, at der skal være gode adgangsforhold for alle. Dér  vil jeg ønske, at der virkelig bliver gjort en indsats, og nu har vi i hvert fald fået et godt redskab med betænkningen – et fundament, der kan bygges på”, siger hun.