Vejen blev banet for el-biler

ÅR 2010-2012

El-Mobility kaldtes projektet, som med NORA-støtte løb af stablen i Island, på Færøerne og i Grønland for ti år siden, og som ifølge projektbeskrivelsen havde som mål ”at teste og evaluere batteri­drevne biler i forskellige landskaber i Nordatlanten”. Den underliggende præmis var, at alle øsamfundene i NORA-regionen havde en ambition om en hurtig overgang til vedvarende energikilder i transportsystemerne.

Siden er elektrificeringen af bilparken gået stærkt, især i Island, men også på Færøerne og i Grønland er elbiler på fremmarch.

Det var den islandske energiforsknings- og udviklingsvirksomhed Íslensk NýOrka – eller på engelsk Icelandic New Energy, INE – der havde ansvaret for projektet. Virksomheden er et offentligt-privat partnerskab, stiftet i 1999 med det formål at finde løsninger for en udfasning af fossilt brændstof i transportsektoren til fordel for brint, som dengang var den islandske regerings erklærede mål. Siden har INE udvidet sit felt til også at omfatte flere andre former for vedvarende energi i forbindelse med transport, blandt andet el-biler.

I en treårig periode fra 2010 til og med 2012 fik El-Mobility-projektet tilsammen 585.000 kroner i støtte fra NORA.

Jón Bjørn Skúlason, direktør i INE, var selv ansvarlig for projektets gennemførelse, og han betegner det som meget vellykket – så vellykket, at han giver det en god del af æren for, at halvdelen af alle nye privatbiler, der bliver solgt i Island i dag, er forsynet med et el-stik – enten som rene el-biler eller som plug-in-hybrider.

”El-Mobility-projektet var et af de vigtige fremstød for batterielektriske køretøjer i Island. Vi fik tilbud om at købe og teste de første batteridrevne elbiler fra den store bilproducent Mitsubishi, og vi købte tre biler for en stor sum penge. Det var fire-personers-biler med rattet på den forkerte side og en rækkevidde på 90 kilometer per opladning – under de absolut bedste forhold. Men dette var introduktionen til de ”rigtige” elbiler, og der var også stor interesse for at teste bilerne i nabolandene Grønland og Færøerne. NORA-finansieringen gjorde det muligt at vise bilerne frem for et bredere publikum, og El-Mobility­projektet var en særdeles vigtig milepæl frem mod elektrificering af transport her på Island”, siger han.